اشاره محمدامین رسولزاده بر جعلی بدون نام جمهوری آذربایجان

اشاره محمدامین رسولزاده بر جعلی بدون نام جمهوری آذربایجان

محمد امین رسول‌زاده بیان‌گذار کشور جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۱۸ میلادی در صفحه ۱۱ از کتاب خود با عنوان [آذربایجان جمهوریتی، کیفیت تشکیلی و شیمدیکی وضعیتی] که در سال ۱۹۲۲ میلادی در استانبول منشر گردیده است، در توضیح حدود آذربایجان می نویسد: پیش از جنگ جهانی اول و بر اساس…