ضرورت تعمیق روابط ایران با اقلیم کردستان عراق

ضرورت تعمیق روابط ایران با اقلیم کردستان عراق

کمتر از یک سال پس از حمله دولت عراق به کشور کویت و اشغال آن کشور به رهبری دولت امریکا، ائتلافی علیه دولت عراق شکل گرفت و با شروع حمله هوایی گسترده ارتش امریکا و همپیمانانش در اواخر دی ماه 1991 نه تنها ارتش عراق با تلفات سنگین مجبور به…