روایت دقیق از ماجراهای دیشب تبریز

روایت دقیق از ماجراهای دیشب تبریز

در صحنه اخراج تیموریان که حالا باعث سر و صدا و اعتراض به فغانی شده است، تیموریان در واقع قربانی کار خود شد. او که با یک گل و یک پاس گل روز خوبی پشت سر گذاشته بود، در صحنه اخراج در جنگ برای تصاحب یک توپ با سیامک کوروشی…