روایت هاشمی از؛طرح بعثی ها برای ایجاد جنبش های تجزیه طلب

شده است گوشه های تاریکی از انگیزه های تجاوز عراق به خاک میهن اسلامی مان را روشن می کند .هاشمی در این مقاله با اشاره به نقشه تجزیه ایران نوشته است : نقشه ای به دستم رسید که در جریان عملیات فتح المبین از سنگرهای متجاوزین عراقی پیدا شده بود…