زادروز رودکی پدر شعر فارسی

زادروز رودکی پدر شعر فارسی

زادروز رودکی پدر شعر فارسی   ✍ابوعبدالله جعفر بن محمد، معروف به رودکی و مشهور به سلطان شاعران، استاد شاعران و آدم‌الشعراء در قريه بَنُج، از توابع رودك در سمرقند متولد شد. رودکی شاعر دربار سامانيان و مدح ‌کننده امیر  نصر بن احمد سامانى  بود. اما در سال‌های پایانی عمرش…