آموزش و پرورش به زبان مادری جزء حقوق بشر نیست/روزبه آذرگون

آموزش و پرورش به زبان مادری جزء حقوق بشر نیست/روزبه آذرگون

کامل ترین ادعای که در این خصوص مشاهده کرده ام مربوط به مصاحبه رسانه روز آنلاین با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران است. موضوع مصاحبه و نام مقاله از زبان جناب لاهیجی این است که ایشان ادعا…