شور ایران‌پرستی در نخستین روزنامه‌ٔ چاپِ سربی در تبریر

شور ایران‌پرستی در نخستین روزنامه‌ٔ چاپِ سربی در تبریر

تبریز از نخستین مراکز چاپ و نشر روزنامه و مطبوعات در ایران بود و همواره یکی از مراکز نشر آثار ایران‌خواهانه.  برای مثال، شور ایران پرستی را در نخستین مطبوعه چاپِ سربی در تبریز که در ۱۱۵ سال پیش در ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۸۵ به چاپ رسید می‌توانیم ببینیم. حاجی بابا(حاجی…