نقش زبان فارسی و روز زبان مادری

نقش زبان فارسی و روز زبان مادری

 رایج در جهان از روستایی و محلی گرفته تا زبان‌های ولایتی و ملی دارای منشا و اصلی هستند و برای متکلمانشان زبان مادری به شمار می‌آیند، بنابراین چیزی به نام زبان غیرمادری وجود ندارد. این اصطلاح معمولا برای زبان‌هایی به کار می‌رود که در کشورهای بزرگ در زمره زبان‌های محلی جای…