ثاقب فر؛ روشنفکری روشن اندیش

ثاقب فر؛ روشنفکری روشن اندیش

که مرتضی ثاقب‌فر را شناخته‌ام این گفته‌ گاری را درباره‌ او درست یافته‌ام. او کسی بود که به آنچه می‌اندیشید و باور داشت بی‌پروا با همگان در میان می‌گذاشت و اگر بر آن می‌شد از کسی یا چیزی پاسداری کند، هیچ هراسی به دل راه نمی‌داد و آنچه را که…