اعتراض فعالان سیاسی اصلاح طلب به روند انتخاباتی در استان خوزستان و قطبی سازی فضا

معاصر ایران پیشینه پر فراز و نشیبی دارد. از عباس میرزا شاهزاده قاجاری و امیر کبیر شروع شده و تا به امروز به شکل و شمایلی دیگر ادامه پیدا کرده است. جریانی که بیشتر متفکرین علوم انسانی آن را تنها راه توسعه و پیشرفت در کشوری همچون «ایران» می‌دانند. بعد…