دیپلماسی «یکشنبه»ها

دیپلماسی «یکشنبه»ها

 در حالی این روزها بیشتر استان‌های کشور و به‌خصوص تهران با بحران ریزگردها تا آخر هفته جاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که به اذعان بسیاری از کارشناسان این معضل با منشأ خارجی و مشخصات توفان‌های شن از  کشورهای همسایه مانند عراق، متأثر از اقدامات مخرب ترکیه با محوریت اجرائی‌کردن ابرپروژه‌های سدسازی…