موسیقی آذربایجانی شاخه‌ای مهم از موسیقی کهن ایرانی/وحید بهمن

موسیقی آذربایجانی شاخه‌ای مهم از موسیقی کهن ایرانی/وحید بهمن

وحید بهمن/ ‏نوروز ۸۸ خورشیدی در آکادمی علوم باکو به یکی از اساتید حاضر از تشابهات موسیقی آذری با موسیقی اصیل ایرانی گفتم، برآشفت و گفت: خیر آقا این موسیقی اختصاصی ترکان است، گفتم حداقل بروید و از دشت قابچاق برای نام‌های ایرانی دستگاه‌هایش (همایون، سه‌گاه، چهارگاه، شور، راست و…

چرا می گوییم «جمهوری باکو»؟

چرا می گوییم «جمهوری باکو»؟

  همانطور که محققین تاریخ معاصر اطلاع دارند، اطلاق نام «جمهوری آذربایجان» به عنوان منزلت و کیان سیاسی به سرزمین های شمال رود ارس  به ویژه سرزمین مسلمان نشینی که از تنوع قومی مرکب از تابش،چرکس، بزگی و تاتار ( ترک زبان) تشکیل شده است تداول جدیدی است که از…