نمونه‌هایی از آثار باقی‌مانده از زبان آذری

نمونه‌هایی از آثار باقی‌مانده از زبان آذری

توج‍ّه و متعد‌ّدي از آن باقي نمانده است. به‌رغم اين‌گونه موانع، كسروي (كسروي، 2536: 342) و دكتر محمد جواد مشكور (مشكور، 1375: 189) و ديگران نمونه‌هايي از آثار و نوشته‌هاي «زبان آذري» را از بين اسناد و متون تاريخي به دست آورده‌اند؛ ما نيز در اينجا جهت آشنايي خوانندگان تعدادي…