نقش زبان فارسی و روز زبان مادری

نقش زبان فارسی و روز زبان مادری

 رایج در جهان از روستایی و محلی گرفته تا زبان‌های ولایتی و ملی دارای منشا و اصلی هستند و برای متکلمانشان زبان مادری به شمار می‌آیند، بنابراین چیزی به نام زبان غیرمادری وجود ندارد. این اصطلاح معمولا برای زبان‌هایی به کار می‌رود که در کشورهای بزرگ در زمره زبان‌های محلی جای…

زبان مادری و میهن مادری/داوود دشتبانی

زبان مادری و میهن مادری/داوود دشتبانی

  روز چهارشنبه سوم اسفند گفتگوی با پروفسور کاتلین هوگ، استاد زبان شناسی دانشگاه استرالیای جنوبی در صفحه 19 روزنامه شرق درج شده بود. مناسبت این گفتگو روز 21فوریه بود که از سوی سازمان یونسکو  به عنوان روز جهانی زبان مادری معرفی شده است؛ پاره ای از مدعاها در مقدمه…