جابری‌انصاری: بازی پنهان روسیه و ترکیه در سوریه

جابری‌انصاری: بازی پنهان روسیه و ترکیه در سوریه

شرق: زینب اسماعیلی: هنوز بیش از یک مقام دیپلماتیک تحلیلگری‌اش به چشم می‌آید؛ اگرچه حواس او کاملا به خطوط قرمز هست و یادش نمی‌رود روی میز مذاکره، مقابل نماینده همین کشورهایی می‌نشیند که من مدام در مصاحبه عملکردشان را نقد می‌کنم. هنوز اصلی‌ترین پرونده‌ای که در دست حسین جابری‌انصاری، دستیار…

ابراهیم رحیم پور:کنوانسیون رژیم حقوقی خزر با حذف “تحدید حدود” امضا می شود

ابراهیم رحیم پور:کنوانسیون رژیم حقوقی خزر با حذف “تحدید حدود” امضا می شود

    زینب اسماعیلی-شرق: : بعد از  ٢١ سال مذاکره، اگرچه موارد زیادی از کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به نتیجه رسیده، اما هنوز موضوع «تحدید حدود» یا همان بحث پر‌سرو‌صدای تقسیم سرزمینی خزر به نتیجه نرسیده است.  «ابراهیم رحیم‌پور» که ٥٠ ماه معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه و…