سابقه تاریخی اقلیت‌ها در ایران، نخستین گزارش به جامعه ملل/حسین باغمیشه

سابقه تاریخی اقلیت‌ها در ایران، نخستین گزارش به جامعه ملل/حسین باغمیشه

روزنامه‌های ما سبکی از نوشتن بی دقت را باب کرده‌اند؛ سبکی از نوشتن که در آن هم زبان فارسی و هم‌معنا و مفهوم کلمات قربانی نوشتنی که مذهبش هرهری نوشتن است، شده است. این بی‌دقتی تنها در حوزه روزنامه‌ها محدود نمانده بلکه به رسانه‌های جمعی دیگر نیز رسوخ کرده است.…