“کتاب جمهوری آذربایجان؛ 23 سال تکاپو برای دولت و ملت سازی” به چاپ دوم رسید

“کتاب جمهوری آذربایجان؛ 23 سال تکاپو برای دولت و ملت سازی” به چاپ دوم رسید

370 صفحه مجموعه از مقالات علمی بود که در حوزه های مختلف و با نوشته هایی از پژوهشگران و کارشناسان این حوزه منتشر شده است. دکتر حسين احمدي، عبدالکريم آقاجاني، دکتر مجتبي برزويي،‌ کاوه بيات، ‌محسن حکمتي، ‌دکتر کامروز خسروي جاويد،‌ حسين دادپور، محمد سرحدچي، ‌سالار سيف‌الديني، ‌مسعود عرفانيان، ‌رضا عليزاده…