ساسان فاطمی: ردیف؛ شمشیر دولبه موسیقی ایرانی

ساسان فاطمی: ردیف؛ شمشیر دولبه موسیقی ایرانی

ساسان فاطمی را می‌توان یکی از بزرگترین موسیقی‌‌شناسان معاصر ایران‌زمین قلمداد کرد. او که مدرک دکترای موسیقی‌شناسی قومی خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرده، آثار بسیاری را در زمینه موسیقی به رشته تحریر درآورده است. فاطمی به‌تازگی کتابی تحت عنوان «جشن و موسیقی در فرهنگ‌های شهری ایرانی» نوشته و…