برگزاری مراسم سی و دومین سالروز استقلال قراباغ کوهستانی در استپاناکرت

برگزاری مراسم سی و دومین سالروز استقلال قراباغ کوهستانی در استپاناکرت

مراسم یادبود سی و دومین استقلال ناگورنو- قراباغ در استپاناکرت برگزار شد. در این مراسم در که فضای باز و با حضور قراباغی ها صورت می گرفت، سالروز استقلال این جمهوری خودخوانده جشن گرفته شد. این موضوع خشم برخی از محافل سیاسی در باکو را در پی داشت. توفیق یعقوبلو،…

سالروز تاسیس صفویه گرامی باد

سالروز تاسیس صفویه گرامی باد

بود که دولت صفوی در راستای ملت سازی سعی داشت علاوه بر دولت واحد، مذهب مشترکی را به کل قلمرو تعمیم دهد. دولت واحد و متمرکز به همراه مذهب مشترک باعث شد پایه های ملت جدید ایران  و هویت ایرانی که تا به امروز ادامه یافته ، تحکیم یابد.شاه اسماعیل…