فضاسازی منفی برخی افراد مشکوک در ترکیه علیه سردار سلیمانی

فضاسازی منفی برخی افراد مشکوک در ترکیه علیه سردار سلیمانی

گروههای و افراد «افراطی» نزدیک به حکومت ترکیه در نخستین سالروز شهادت سردار سلیمانی دست عملیات تخریبی و فضاسازی زدند. به گزارش سایت خبری-تحلیلی «آذری‌ها» در حالی که برخی از فعالان سیاسی ترکیه در روزهای گذشته با کوشش های مدنی در شبکه های اجتماعی، تلویزیونی و نشست ها، یادبودهایی برای…

پاسخ هیات اعزامی به کنفرانس قراباغ و روشنگری آذریها در مورد ایرادات این پاسخ

پاسخ هیات اعزامی به کنفرانس قراباغ و روشنگری آذریها در مورد ایرادات این پاسخ

جوابیه هیات اعزامی به مجمع بین المللی قره باغ در پی انتشار مطلبی تحت عنوان«هیات ایرانی! از مزار پیشه وری سر در آورد!»در این بیانیه آمده؛ سردبیر سایت آذری ها! در پی انتشار مطلبی با عنوان «هیات ایرانی! از مزار پیشه وری سر در آورد!» توضیحات زیر به عنوان جوابیه…