گفتگو با نوادگان ستارخان/ می خواهم هفت دولت زیر پرچم ایران باشد

گفتگو با نوادگان ستارخان/ می خواهم هفت دولت زیر پرچم ایران باشد

با خبر شدیم که بانو "پروین سردار ملی" نوه گرانقدر ستارخان در تبریز چهره در نقاب خاک کشیده است. با نهایت اندوه و تالم ضمن ابراز همدردی و سوگواری با این خانواده شریف به ویژه جناب آقای "سامی سردار ملی" نتیجه عریز ستارخان، یکبار دیگر مصاجبه منتشر شده با بانو…