مرگ مشکوک خبرنگار پرس.تی در ترکیه/ انگشت اتهام متوجه دولت ترکیه

مرگ مشکوک خبرنگار پرس.تی در ترکیه/ انگشت اتهام متوجه دولت ترکیه

پوشش می داد.سرنا شیم جمعه گذشته در مقابل دوربین پرس تی.وی گفته بود که مقامات امنیتی ترکیه او را به جاسوسی متهم کرده‌اند. او تأکید کرد که او هرگز کاری به جز روزنامه‌نگاری نکرده است و بااین‌حال با توجه به برخوردهای مقامات امنیتی ترکیه با روزنامه‌نگاران، ترسیده است.وی هنگام بازگشت…