تکذیب سرنگونی جنگنده روس توسط ترکیه

تکذیب سرنگونی جنگنده روس توسط ترکیه

اساس اطلاعات ایتارتاس، کوناشنکوف گفت : در زمان حاضر شماری از خبرنگاران خارجی در پایگاه حمیمم محل استقرارهواپیماهای روسی مشغول فعالیت هستند و در صورت سرنگونی هواپیما، پنهان کردن این واقعیت از انها غیرممکن می شد.وی افزود: این گونه شایعات را تحلیلگران قلابی پخش می کنند و نباید به این…