گفت‌وگو با رئیس‌جمهور ارمنستان در آستانه سفر به ایران: ارمنستان دروازه امن به اروپا

گفت‌وگو با رئیس‌جمهور ارمنستان در آستانه سفر به ایران: ارمنستان دروازه امن به اروپا

شرق: قفقاز به‌ويژه قفقاز جنوبي همواره به عنوان يک منطقه راهبردي، جايگاه ويژه‌اي در ايران داشته است. يکي از کشورهاي قفقاز جنوبي، ارمنستان است که همسايه شمالي ایران است. ارمنستان در دو و نيم دهه گذشته روابط باثبات و دوستانه‌اي با ايران داشته و دارد. روزهاي آينده تهران ميزبان شماري…