وزارت امور خارجه: موضوع کردستان برای ایران موضوع وطن است

وزارت امور خارجه: موضوع کردستان برای ایران موضوع وطن است

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سئوالی در ارتباط با حملات اخیر ترکیه به اقلیم کردستان و شمال عراق به منظور مقابله با پ.ک.ک و اینکه گاهی اوقات ایران نیز حملاتی به این مناطق داشته که باعث وارد شدن خسارت‌هایی به روستاها و مردم این منطقه…