باج دهی ایران به کشور تازه استقلال یافته باکو 

باج دهی ایران به کشور تازه استقلال یافته باکو 

  در حالی که رییس جمهوری باکو و سایر مقامات بطور پیگیر و نظام مند نام خلیج فارس را به نامی جعلی تغییر می دهند، رسانه های باکو از مخالفت سفارت ایران در باکو با نام «آرتساخ» برای قره باغ کوهستانی خبر دادند.        رسانه هاي باکو به…

اقدام پرسش برانگیز در المپیک ارامنه و نقض بی طرفی ایران

اقدام پرسش برانگیز در المپیک ارامنه و نقض بی طرفی ایران

هفته گذشته برگزاری بازی های الممیک ارامنه، شاهد استفاده برخی از ورزشکاران ارمنی از پرچم جمهوری خودخوانده قراباغ (آرتاساخ) بود.به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «اذریها» این اقدام واکنش هایی را جمهوی باکو در پی داشته است. گذشته از این که ایران هنوز به صورت رسمی جمهوری قرباغ را به…