آذرتاج: نتانیاهو در سال جاری به باکو سفر خواهد کرد

آذرتاج: نتانیاهو در سال جاری به باکو سفر خواهد کرد

جمهوري آذربايجان، نتانياهو در اين پيام نوشت : « اسراييل به مناسباتش با جمهوري آذربايجان ارزش والايي مي دهد. طي 24 سال برقراري روابط ديپلماتيک، مناسبات مستحکم و همکاري استراتژيک مبتني بر  دوستي و برادري ايجاد کرده ايم. تحت رهبري شما، مناسبات ميان دو کشور به سطح جديدي ارتقاء يافته…