نقش عربستان در سقوط ارزش پول جمهوری باکو/ دلیل سفر علی اف به عربستان!

نقش عربستان در سقوط ارزش پول جمهوری باکو/ دلیل سفر علی اف به عربستان!

نقل از عصر دیپلماسی، عارف محمد اف کارمند سابق وزارت خارجه جمهوری باکو که به اروپا پناهنده شده است در این مصاحبه افزود: سفر الهام علی‌اف به عربستان در تابستان گذشته به منظور چانه‌زنی برای مهار کاهش قیمت نفت با مقامات عربستان بود. اقتصاد آذربایجان به شدت از کاهش قیمت…

اسماعیل اف:سفر علی اف به امیرنشین های عربی نشانگر ورشکستگی اقتصادی است

اسماعیل اف:سفر علی اف به امیرنشین های عربی نشانگر ورشکستگی اقتصادی است

 اينترنتي «مدراتور» نوشت :« گرچه حاکميت جمهوري آذربايجان اذعان نمي کند، مذاکرات باکو با سازمان هاي مالي خارجي و سفرهاي رييس جمهوري آذربايجان به کشورهاي عربي نشانده اوضاع ناگوار مالي است.»اين حقوقدان جمهوري آذربايجان با حمايت از فراخوان واحد احمدوف، نماينده مجلس ملي اين کشور از ثروتمندان  براي انتقال پول…