سفیر ایران در باکو : «کشورهای ما به یکدیگر بسیار نزدیک هستند»

سفیر ایران در باکو : «کشورهای ما به یکدیگر بسیار نزدیک هستند»

مصاحبه با جنابعالی پاسخ مثبت دادید و ما را در اینجا به حضور پذیرفتید، اظهار سپاسگزاری می نمایم . به گزارش آذریها به نقل راست خبر روزنامه «اوچ نقطه» در مورخه ۲۵/۹/۱۳۹۳، مصاحبه اختصاصی محسن پاک‌آیین سفیر ایران در جمهوری آذربایجان را درج کرده است که متن آن به شرح…