خوشحالی از بسته شدن مرز ایران- ارمنستان تا بستن مرز ایران- باکو

خوشحالی از بسته شدن مرز ایران- ارمنستان تا بستن مرز ایران- باکو

سال ها است که کشتار مردم روستای خوجالی با دخالت جبهه خلق این کشور، تبدیل به ابزار پروپاگاندای رژیم باکو شده است. در حالی که جبهه خلق برای براندازی دولت ایاز مطلب اف، زمینه های شلیک به مردم خوجالی در نزدیک آغدام را فراهم کرد و با هدایت شبانه آواره…