گزارش سخنرانی جواد طباطبایی: رسالت تاریخی ما حفظ مرزهای ایران سیاسی و ایران فرهنگی است/ عربستان و ترکیه یک اتحاد دیرینه را علیه ایران تجدید کرده اند!

گزارش سخنرانی جواد طباطبایی: رسالت تاریخی ما حفظ مرزهای ایران سیاسی و ایران فرهنگی است/ عربستان و ترکیه یک اتحاد دیرینه را علیه ایران تجدید کرده اند!

جواد طباطبایی سخنران ویژه سمپوزیوم مناسبات ایران و قفقاز بود. برای مطالعات گزارش مشروح این نشست علمی کلیک کنید به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها این متفکر آذربایجانی در تحلیل خود پیرامون جنس مناسبات ایران و قفقاز بود. برای مطالعات گزارش مشروح این نشست علمی کلیک کنیدبه گزارش وب سایت…

مشروح گزارش دومین سمپوزیوم مناسبات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی قفقاز

مشروح گزارش دومین سمپوزیوم مناسبات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی قفقاز

دومین سمپوزیوم مناسبات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی قفقازبا حضور استادان و پژوهشگران برتربا همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (با مشارکت مرکز اسناد فرهنگی آسیا و پژوهشکده تاریخ)، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، بنیاد مطالعات قفقاز، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، موسسه…