پرسش سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد از ریشه قومی دانشجویان

پرسش سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد از ریشه قومی دانشجویان

متعارف و قوم پرستانه از آنها می خواهد قومیت خود را انتخاب کند.این مرکزی علمی(!) در فیلد خود "ملت ایران" به گروه های انتزاعی و واهی مانند «عرب،کرد، آذری، ترک، ترکمن، گیلک، بختیاری، بلوچ» تقسیم بندی کرده است.دانشجویان فرهیخته اغلب از پر کردن این فیلد خودداری کرده و تنها به…