الهام علی اف، خواستار گسترش روابط این کشور با «سودان جنوبی»

الهام علی اف، خواستار گسترش روابط این کشور با «سودان جنوبی»

به گزارش خبرگزاري رسمي «آذرتاج»، الهام علي اف،  به هنگام دريافت استوارنامه «تلار رينگ دنگ» ، سفير سودان جنوبي در باکو گفت : « روابط (جمهوري) آذربايجان با سودان جنوبي در مرحله شروع قرار دارد. بررسي ابتکارات ضروري براي توسعه همکاري هاي متقابل اهميت دارد. همکاري هاي دوطرف در زمينه…