گزارش روزنامه های ترکیه هنگام اشغال ایران پس از سوم شهریور 1320

گزارش روزنامه های ترکیه هنگام اشغال ایران پس از سوم شهریور 1320

 هفتاد و هفت سال پیش در چنین روزهای مطبوعات ترکیه،درباره اشغال نظامی ایران توسط اتحاد شوروی چنین نوشت: روزنامه گجه پوستاسی: تیتر: تجاوز نیروهای شوروی به خاک ایران سو تیتر: نیروهای متجاوز روس، سه مرزبانی ایران را اشغال کردند ایران یادداشت اعتراضی شدیدی به مسکو داد.   روزنامه تصویر، صفحه…

به یاد شهیدان غیرتمند سوم شهریور 1320 در منطقه مرزی جلفا/محمدطاهری خسروشاهی

به یاد شهیدان غیرتمند سوم شهریور 1320 در منطقه مرزی جلفا/محمدطاهری خسروشاهی

دو سال بعد از شروع جنگ جهانی دوم، دولت‌های گروه متفقین شامل انگلستان، شوروی و آمریکا به راه‌های ارتباطی ایران به منظور ارسال مهمات و مواد غذایی از مبدا خلیج فارس به شوروی، برای توقف پیشروی شتابان آلمان در شرق اروپا، احساس نیاز کردند و برای فراهم ساختن زمینه آغاز…