استفاده از نشست اینترپل در استانبول برای ساکت کردن منتقدین

استفاده از نشست اینترپل در استانبول برای ساکت کردن منتقدین

گاردین گزارش داد فعالان حقوق بشر ترکیه را متهم می کنند که از‌ میزبانی خود در نشست عمومی اخیر اینترپل به عنوان موقعیتی برای سرکوب انتقادها و مخالفان سیاسی استفاده کرده که طی روزهای گذشته کشور را درگیر کرده بودند. هشدارها زمانی بالا گرفت که سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه،…