پیام‌ها و پیامدهای عملیات ترکیه در عفرین برای کردها/سالار سیف الدینی

پیام‌ها و پیامدهای عملیات ترکیه در عفرین برای کردها/سالار سیف الدینی

درآمد پس از ظهور داعش و بر هم خوردن نظم سیاسی و حاکمیت دولت سوریه بر جغرافیای این کشور، در شمال سوریه مناطق کردنشین به ‌مرور تحت حاکمیت گروهی به نام حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د) قرار گرفت که در حقیقت شاخه سوری پ.ک.ک است. این ناحیه شامل یک نوار تقریباً…