روایت خواجه نظام الملک از جنبش «بابک خرمدین» در «سیاست نامه»

روایت خواجه نظام الملک از جنبش «بابک خرمدین» در «سیاست نامه»

خواجه نظام الملک طوسی وزیر مقتدر دربار سلجوقی در فصل چهل و هفتم سیاست‌نامه در چند صفحه روایتی کلی از جنبش خرمدینان ارائه می‌دهد. مهم‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان از این روایت تقریباً دست‌اول به دست آورد ناحیه‌ای نبودن جنبش خرمدین است: «دیگر پس در سال دویست و دوازده در ایام…

جهل جامعه شناسانه درباره بی‌ربطی نظریات فاشیسم،ناسیونالیسم و ایرانشهری/جواد طباطبایی

جهل جامعه شناسانه  درباره بی‌ربطی نظریات فاشیسم،ناسیونالیسم و ایرانشهری/جواد طباطبایی

سیاست‌نامه:چنان‌که در یادداشت کوتاهی بر نخستین شمارۀ سیاستنامه گفته بودم این دفترها مکانی آزاد برای شیوه‌های اندیشیدن سیاسی است. به مناسبت دیگری نیز گفته بودم که سیاستنامه تیول کسی یا ایدئولوژی هیچ حزب و گروهی نیست؛ همۀ نویسندگان، به شرط رعایت ضابطه‌های علمی بحث، و نیز رعایت شئون ملّی و…

انتشار شماره هفتم فصلنامه پژوهشی سیاست نامه

انتشار شماره هفتم فصلنامه پژوهشی سیاست نامه

شماره جدید فصلنامه "سیاست نامه" با مقالاتی از دکتر سیدجواد طباطبایی، احمد نقیب زاده، موسی غنی نژاد، محمد ایمانی و محمد قوچانی منتشر شد. این فصلنامه را میتوانید از کتاب فروشی ها و دکه های معتبر مطبوعاتی تهیه کنید.

انتشار شماره جدید «سیاست نامه»

انتشار شماره جدید «سیاست نامه»

شماره 4-5 فصلنامه «سیاست نامه» منتشر شد. به گزارش وب سایت خبری--تحلیلی «آذریها» این نشریه که در حوزه اندیشه سیاسی فعال است، هر فصل با مطالب و نوشته هایی از استاد سیدجواد طباطبایی، اندیشمند تبریزی و بسیاری دیگر از نویسندگان و اندیشمندان نام آوازه منتشر می شود. در این شماره…

شماره دوم سیاست نامه منتشر شد

شماره دوم سیاست نامه منتشر شد

فصل اول: "درآمد"در باب سیاست نامه"اقتداء به ارسطو" / محمد قوچانی (سردبیر)درآمدی بر نظریه "حکومت معتدل" و طرح این نظر که چرا جمهوری از دموکراسی به آزادی نزدیک تر است؟"راه چهارم روشنفکری" / سید صادق حقیقتتاملی در یادداشت سردبیر در اولین شماره ی سیاست نامهفصل دوم: "دیدار"گفت و گو با…