پندار بافی و دروغ گویی ارتجاع قومی در خصوص تعلیق سیامک دهقانپور از VOA

پندار بافی و دروغ گویی ارتجاع قومی در خصوص تعلیق سیامک دهقانپور از VOA

خبر تعلیق سیامک دهقانپور مجری برنامه افق در صدای امریکا نوشت شکایت فردی به نام بابک چپلیانی از بخش فارسی صدای امریکا و کارکنان آن به بازرسی کل وزارت خارجه باعث این تحول در صدای امریکا شده است.این در حالی است که اصولا سیامک دهقان پور از صدای امریکا اخراج…