نماینده شوش:دشمن به فکر فعال کردن گسل قومی در خوزستان

دنبال نفوذ فرهنگی و دامن زدن به اختلافات هستند خوزستان هم از این هجمه های تفرقه انگیز بی نصیب نمانده است.وی ادامه داد:دلسوزان و نخبگان استان باید مراقب و هوشیار باشند دشمن بیکار نمی نشیند آنها از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در خوزستان بذر تفرقه و اختلاف را کاشتند. نماینده…