به یاد آن دل که مأمن آتش نامیرا بود!

به یاد آن دل که مأمن آتش نامیرا بود!

در یادداشت‌ها و سوگ‌نامه‌های ترحیم استادِ شادروان سید جواد طباطبایی، هر کسی به جلوه‌ای و جنبه‌ای از فضایل شخصی و علمی وی اشاره می‌کند، به جلوه‌ای ــ و برخی به حواشی. راه بردن به کنه معانی آثار سترگ و انبوه او که هر یک ستونی و دیواری و دری از…

رویای ترکستان بزرگ، خطری استراتژیک برای ایران

رویای ترکستان بزرگ، خطری استراتژیک برای ایران

متن زیر بخشی از سخنرانی دکتر جواد طباطبایی است در سمپوزویم مناسبات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ایران-قفقاز، وزارت کشور، سال ۱۳۹۴ ترکیه در دهه‌های قبل متوجه شده بود که دوران خلافت برای همیشه گذشته است؛ اما امروز به شکل دیگری کوشش می کنند تا همان خلافت را تجدید کنند و…

روایت هویت در آذربایجان

روایت هویت در آذربایجان

از قفقاز و عثمانی وارد ایران شده بود سعی می‌کرد هویت جمعی آذربایجان را در پیوستگی با ناحیه ترک‌نشین قفقاز تعریف کند. محمدامین رسولزاده چهره سرشناس این گفتار بود که تا برآمدن فرقه دموکرات، اهمیتی در جامعه پیدا نکرد.کتاب احمد کسروی با نام آذری‌زبان باستان به‌عنوان نخستین اثر پژوهشی زبان‌شناسی…