این بار جعل «نظر» آیت الله سیستانی درباره قراباغ‎

این بار جعل «نظر» آیت الله سیستانی درباره قراباغ‎

 عبارتی از آیت الله سیستانی در این خصوص رسید.به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی « آذری‌ها» برخی از رسانه های مغروض باکو طی یک خبر به نقل از آیت الله سیستانی خبری به این مضمون منتشر کرده اند که: «قراباغ متعلق به آذربايجان است».در اين خبر به نقل از  يک…