شاهان ساسانی به روایت تندیس

شاهان ساسانی به روایت تندیس

سده ی چهارم میلادی، محل نگهداری: مجموعه ی خصوصی  نیم تنه ی شاه ساسانی (احتمالا شاپور دوم 310 تا 379 میلادی) با ریش انبوه، گوشواره های آویز و تاج کنگره دار با هلالی طلایی ، جنس: نقره، طلا، جیوه، ارتفاع: 50 سانتی متر، محل نگهداری: مجموعه ی خصوصی ثابت  تندیس شاپور…