جای برائت، مستند علی‌اف را روی آنتن بفرستید

جای برائت، مستند علی‌اف را روی آنتن بفرستید

هفته گذشته رسانه‌های باکو با حمله به گفت‌وگوی محمد مطلق، دبیر گروه گزارش روزنامه ایران با شبکه برون‌مرزی سحر آذری، تلاش کردند جمله‌ای از تمامی این گفتگو را که در آن تأکید می‌شود به لحاظ تاریخی لاچین زمانی متعلق به ارمنستان بزرگ بوده، این واقعیت تاریخی را سیاست امروز ایران…