تبلیغات تفرقه افکنانه یک نماینده مجلس از شبکه سهند

تبلیغات تفرقه افکنانه یک نماینده مجلس از شبکه سهند

روزنامه آذربایجان، چاپ تبریز در تاریخ 10 آبان 1395 ضمن گزارشی از یک برنامه تلویزیونی در شبکه استانی از اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی از شهرستان  ورزقان انتقاد کرد. به گزارش آذری روزنامه «آذربایجان» چنین نوشت: طی برنامه ای با عنوان «عیار» که از تلویزیون استانی (شیکه سهند) با…