کوروش و هویت‌های محلی و قومی/شروین وکیلی

کوروش و هویت‌های محلی و قومی/شروین وکیلی

    چرا کوروش بزرگ شخصيتي چنين تأثيرگذار بود؟ مگر او چه کرده بود که آرايش نيروها و ماهيّت قدرت­هاي حاکم بر قلمرو مياني پيش و پس از او تغييراتي چنين ريشه­اي کرد، و تفاوت او با پادشاهان و فرمان‌رواياني که پيش از وي حکومت مي­کردند چه بود؟ به اين…