شهریار؛ شاعر ایرانگرا و شعر میهنی (+فیلم)

شهریار؛ شاعر ایرانگرا و شعر میهنی (+فیلم)

۱۱ دی ماه، زادروز استاد محمدحسن بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر نامدار ایرانی معاصر است. شهریار که از غزل‌سرایان برجسته معاصر ماست، هم سخن‌سرایی به زبان ملَی فارسی را نیک می‌دانست، و هم غزل‌گویی به زبان محلی آذربایجانی را. نکته مهم در منش و اندیشه او را باید میهن‌پرستی…

زادروز رودکی پدر شعر فارسی

زادروز رودکی پدر شعر فارسی

زادروز رودکی پدر شعر فارسی   ✍ابوعبدالله جعفر بن محمد، معروف به رودکی و مشهور به سلطان شاعران، استاد شاعران و آدم‌الشعراء در قريه بَنُج، از توابع رودك در سمرقند متولد شد. رودکی شاعر دربار سامانيان و مدح ‌کننده امیر  نصر بن احمد سامانى  بود. اما در سال‌های پایانی عمرش…