الیف شفق، نویسنده ترک از اقتدارگرایی اردوغان و ملت احساساتی ترکیه می گوید

الیف شفق، نویسنده ترک از اقتدارگرایی اردوغان و ملت احساساتی ترکیه می گوید

عثمانی و شعرهای صوفیانه است اما همزمان این خانم نویسنده یک فمینیست سکولار به شمار می آید که از بطن یک مادر دیپلمات در شهر استراسبورگ متولد و در مادرید بزرگ شده و در آنکارا درس خوانده است. خانم شفق در حال حاضر همراه با دو فرزندش در لندن زندگی…