اصطلاح آذربایجان شمالی یک دروغ تاریخی است

اصطلاح آذربایجان شمالی یک دروغ تاریخی است

غیرواقعی خود تمامیت ارضی ایران را تهدید کنند. خسرو معتضد روز شنبه، 17 فروردین ماه 1392 در یک گفتگوی خبری با یادآوری برگزاری نشست ضد ایرانی گروهک های تجزیه طلب با عنوان «فردای آذربایجان جنوبی» در شهر باکو، گفت: مستندات تاریخی موجود همچون نقشه های جغرافیایی مربوط به سال ۱۷۲۲ فرانسه…