علی یونسی: نوروز، شناسنامه تاریخی و هویت ملی کشور است

در جلسه شورای سیاستگذاری جشن نوروز که صبح روز 23 آذرماه در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، گفت: نوروز، شناسنامه تاریخی و هویت ملی کشوراست.وی ادامه داد: نوروز همواره ما را در مقاطع تاریخی مختلف حفظ و به جهانیان معرفی کرده است، نوروز یک سنت درخشان…