آیا کنوانسیون خزر در حال نقض شدن است؟ مستشاران اسرائیلی در خزر مستقر شدند

آیا کنوانسیون خزر در حال نقض شدن است؟ مستشاران اسرائیلی در خزر مستقر شدند

باکو شناورهای ساخت رژیم اسرائیل و مستشاران تسلیحاتی این رژیم را برای ساخت و استفاده از شناورهای متعلق به نیروی محافظت ساحلی مرزبانی دولتی در خزر مستقر کرده است.   به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی آذریها، پایگاه اینترنتی " اردو" جمهوری باکو خبر داد تاکنون 33  فروند از  چهار گونه…